NANOK

NANOK

NANOK - Hochstetter station - 1996

Om NANOK

Nordøstgrønlandsk Kompagni Nanok er en privat, nonprofit organisation stiftet i 1992 på baggrund af det tidligere Østgrønlandsk Fangstkompagni Nanok A/S, grundlagt i 1929.

Nanoks formål er bl.a. at bidrage til udbredelse af kendskabet til Nordøstgrønland og dets kulturhistorie samt at bidrage til sikring af områdets kulturminder og bygninger.

Nanok består af en privat kreds på syv personer, kaldet Bestyrelsen. Disse er Peter Schmidt Mikkelsen (direktør), Jens Erik Schultz, Tommy Pedersen, Palle V. Norit, Søren Rysgaard, Fritz Ploug Nielsen og Jesper Mølbak Stentoft (kasserer). Aka Lynge er Nanoks revisor. Torben E. Jeppesen assisterer med materialeindkøb. Kristian Nevers varetager Nanoks pakkecentral. Foruden de nævnte deltager en række andre enkeltpersoner i Nanoks arbejde. Al arbejde i Nanok er frivilligt og ulønnet.

Nanok er ikke nogen forening og kan heller ikke optage medlemmer. De få ekspeditionsdeltagere håndplukkes altid af Bestyrelsen og der findes ikke nogen venteliste. Desværre.

Nanok udsender hver sommer et feltmandskab typisk bestående af 6 – 10 deltagere fordelt på to eller tre hold, der i 3 – 5 uger arbejder i Nordøstgrønland. Resultatet af dette arbejde dokumenteres og offentliggøres i en feltrapport. I årene 1991-2017 er der udsendt i alt 169 Nanok'ere, eller mere end 75 enkeltpersoner, til Nordøstgrønland.

Nanoks arbejde finansieres af Aage V. Jensens Fonde.

I 2016 kunne Nanok fejre sit 25 års julilæum og modtog i den anledning denne flotte hilsen fra Aage V. Jensens Fonde.

 

Royal Arctic Line (RAL) sponsorerer atlanttransport af Nanoks gods. Kompagniet støttes desuden af en lang række private bidragydere. Blandt sine mange gode samarbejdspartnere tæller Nanok bl.a. Norlandair, Arktisk Kommando, Air Greenland, Arctic Research Centre (ARC), Arctic Science Partnership (ASP), Grønlands Selvstyre, Grønlands Nationalmuseum & Arkiv, Grønlands Naturinstitut & Klimaforskningscenter, Slædepatruljen Sirius, Forsvarets Vagt Mestersvig og Stations- og Patruljetjenesten Grønland (SPG).

Nanok har siden 1991 renoveret og vedligeholdt ca. 50 kulturhistoriske bygninger og har for denne indsats ved mange lejligheder modtaget støtte og anerkendelse, bl.a. fra Grønlands Hjemmestyre/Selvstyre samt Grønlands Nationalmuseum & Arkiv. Se fx Landsstyrets støtteerklæring 1997, Hjemmestyrets bevilling 1997, Emil Rosing mindeord for Mogens Graae 1999, Grønlands Nationalmuseums støtteerklæring 2005, Hjemmestyrets hensigtserklæring 2006, Grønlands Klimacenters støtteerklæring 2010, Grønlands Nationalmuseums samarbejdserklæring 2010

Nanok har i årene 2003-07, på opfordring af Grønlands Hjemmestyre, gennemført en systematisk nyregistrering af samtlige mere end 300 kulturhistoriske bygninger i Nordøstgrønland. Registreringerne er vederlagsfrit stillet til rådighed for Grønlands Nationalmuseum & Arkiv i Nuuk. Et meget omfattende materiale fra registreringen, herunder fotos og GPS-positioner, er nu publiceret i bogen "North-East Greenland 1908-60. The Trapper Era" (Scott Polar Research Institute, University of Cambridge, 2008)

Hytternes klassificering og status

I december 2006 blev arbejdsgruppen, nedsat i 2003 af Hjemmestyret, enige om en fremtidig klassificering af de gamle nordøstgrønlandske bygninger (hytter, stationer og huse) - i daglig tale blot kaldet "hytter" . Klassificeringen, der er baseret på et oplæg fra Nanok, inddeler hytterne i fire forskellige bevaringsmæssige kategorier (A, B, C & D). Klassificeringen blev senest revideret i 2012:

  • A) Beskyttes. Må ikke ændres, men yderligere forfald skal imødegås som bestemt af Nationalmuseet. Monitoreres. I alt 10 stk.
  • B) Vedligeholdes. Særlig lokalitet velegnet til istandsættelse og fortsat vedligeholdelse med henblik på rekreative formål. Vedligeholdelse kan ske gennem aftale med Nanok. I alt 100 stk.
  • C) Bevaringsfri. Lokaliteter hvor der ikke foretages nogen indgriben. Falder ind under de almindelige bestemmelser for området. I alt 260 stk.
  • D) Bemandede lokaliteter. Bevares af andre instanser. I alt 6 stk.

Ovenstående fordelingsliste er revideret senest i 2012 og kan ses i rapporten: "Hytterekognosceringer i Nordøstgrønland. Sommeren 2012" (se nederst på denne side). En detaljeret beskrivelse af de enkelte hytter findes i "North-East Greenland 1908-60. The Trapper Era" (2008).

Den nuværende vedligeholdelsesstatus for de gamle hytter kan ses i disse Statuskort Nord (2016) og Statuskort Syd (2016). Lokaliteter markeret med rødt eller gult kan forventes at være i brugbar stand. Øvrige lokaliteter markeret med grønt eller uden markering (sort) kan derimod ikke forventes at være anvendelige.

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv (NKA) for bygningsarbejder på Nationalparkens hytter:

Læs mere om mennesker, dyreliv og steder i Nordøstgrønland:

Kontakt Nanok

Hvis du ønsker at kontakte Nanok eller har spørgsmål vedrørende de gamle hytter i Nordøstgrønland er du velkommen til at sende os en e-mail.

Nanok feltrapporter

Vore feltrapporter er tilgængelige online nedenfor: