SLÆDEPATRULJEN SIRIUS

Sirius
Slædepatruljen Sirius håndhæver Rigsfællesskabets suverænitet over Nordøstgrønland. Der tilbagelægges årligt 15.000 - 20.000 km med hundeslæde. Slædepatruljen har siden 1950 rejst mere end 1 million kilometer med hundeslæde langs de ubeboede kyster i Nord- og Nordøstgrønland.

"Den berømte Siriuspatrulje er ikke blot en udfordring ud over det sædvanlige, men først og fremmest en måde, hvorpå Danmark håndhæver sin suverænitet i det nordøstlige Grønland." Kilde: Forsvaret.

Efter 2. verdenskrigs afslutning førte optrapningen af "den kolde krig" snart til et ønske om en forbedret, systematiseret overvågning af Nord- og Nordøstgrønland. Søværnet, der forestår overvågningen af Grønland, anbefalede oprettelse af en militær slædepatrulje. Den danske regering tilsluttede sig forslaget, og i 1950 oprettede man i største hemmelighed - i Søværnets regi - en slædepatrulje under navnet Operation Resolut. Patruljen fødtes den 18. august 1950. Det var den dag, mandskabet første gang var samlet på Ella Ø - patruljens base det første år.

I sommeren 1951 flyttede patruljen til Daneborg, hvor et nyt hovedkvarter, "Sirius Daneborg", blev anlagt. Samtidig ændrede man navn til Slædepatruljen Resolut. I 1953 skiftede patruljen atter navn. Årsagen var, at der i Nordcanada ligger en vejrstation ved navn "Resolute Bay" og for at forebygge misforståelser tog man derfor navn efter Sirius - den klareste stjerne i stjernebilledet Alfa Canis Majoris (Store Hund). Det blev under dette navn, at slædepatruljen efterhånden blev kendt af offentligheden.

Slædepatruljen Sirius har til opgave at overvåge den ubeboede kyst mellem Liverpool Land på østkysten og Nares Strædet på nordkysten, en kyststrækning på ca. 2.100 km - direkte målt. Patruljeringen foregår med hundeslæde i vinterhalvåret, dvs. fra ca. 1. november til 1. juni, og om sommeren ved besejling af de isfrie fjorde. Udover den militære overvågning og suverænitetshævdelse har patruljen også siden 1950 haft den civile politimyndighed i området. Inden for nationalparkens rammer fungerer patruljefolkene endvidere som vildtbetjente og fører tilsyn med somrenes mange forsknings- og sportsekspeditioner samt krydstogtskibe.

Sirius, der tidligere blev koordineret operationelt direkte fra Danmark gennem Patruljetjenesten Nord- og Nordøstgrønland under Forsvarskommandoen i Vedbæk, blev i 2006 underlagt Grønlands Kommando (GLK), og da denne i 2012 blev fusioneret med Færøernes Kommando til Arktisk Kommando (AKO) flyttede Sirius med. AKO, der har hovedkvarter i Nuuk, står for den operative styring af patruljen, medens den uddannelses- og forsyningsmæssige del varetages  af Stations- og Patruljetjenesten Grønland (SPG) beliggende på Flyvestation Aalborg.

Mandskabet, der fra 1951 øgedes til 10 og siden til 12 mand, bestod tidligere udelukkende af officerer og befalingsmænd fra de tre værn, der frivilligt havde meldt sig til tjenesten. I dag er tjenesten fortsat frivillig; men i stedet er kravet, at man har gennemført en basisuddannelse i Forsvaret eller i Beredskabsstyrelsen. Udover Forsvarets basis helbredskrav, skal man også kunne honorere uddannelsens særlige helbredskrav. Desuden skal man have en ren straffeattest og kunne sikkerhedsgodkendes og - ikke mindst - have et afklaret bagland af hensyn til at kunne gennemføre den fulde udstationering; dvs. 26 måneder i Nordøstgrønland.

Forud for optagelse i Sirius skal aspiranterne vise sig egnede gennem et syv måneders uddannelsesforløb ved Sirius Forskole under SPG, heraf en måneds vintertræning på Forsvarets Vagt Mestersvig. Derefter følger den endelige udvælgelse og afrejse til Nordøstgrønland.

Et slædehold, dvs. to mand og 12 hunde, kan være på uafbrudt slæderejse i op til 4-5 måneder, hvorunder de træffer andre mennesker blot ganske få gange. Ihukommende den kritik, der fulgte med Haag-dommens afgørelse i Danmarks favør, om at Danmark måske nok havde vist vilje, men ikke resultater, er det værd at nævne, at Sirius siden 1950 har trukket over 1.000.000 km slædespor langs Nord- og Nordøstgrønlands ubeboede kyster.

Slædepatruljen Sirius er én af Forsvarets tre specialstyrker. De to andre er Jægerkorpset og Frømandskorpset. De tre elitestyrker er forskellige, men kræver alle exceptionel fysisk og mental styrke.

Links til mere information om Sirius og Nordøstgrønland.