NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK

NANOK

NANOK - Hochstetter station - 1996

Nordøstgrønlandsk Kompagni Nanok er en privat, frivillig, nonprofit organisation stiftet i 1992 på baggrund af det tidligere Østgrønlandsk Fangstkompagni Nanok A/S, grundlagt i 1929.

Nanoks formål er bl.a. at bidrage til udbredelse af kendskabet til Nordøstgrønland og dets kulturhistorie samt at bidrage til sikring af områdets kulturminder og bygninger.

Nanoks bestyrelse består af Peter Schmidt Mikkelsen (direktør), Tommy Pedersen, Palle V. Norit, Søren Rysgaard, Fritz Ploug Nielsen og  Jesper Mølbæk Stentoft. Aka Lynge er Nanoks revisor. Torben E. Jeppesen assisterer med materialeindkøb. Kristian Nevers varetager Nanoks pakkecentral og fremstiller desuden i eget smedeværksted kulovne af egen konstruktion for Nanok. Foruden de nævnte yder en lang række andre enkeltpersoner værdifulde bidrag til Nanoks arbejde. Al arbejde i Nanok er frivilligt, ulønnet - og for alvor for sjov!

Nanok er ikke nogen forening og kan heller ikke optage medlemmer. De ganske få ekspeditionsdeltagere håndplukkes altid af Bestyrelsen og der findes ikke nogen venteliste. Desværre.

Nanok udsender hver sommer et feltmandskab typisk bestående af 6 – 10 deltagere fordelt på to eller tre hold, der i 3 – 5 uger arbejder i Nordøstgrønland. Resultatet af dette arbejde dokumenteres og offentliggøres i en feltrapport. I årene 1991-2019 er der udsendt i alt 186 Nanok'ere, eller mere end 75 enkeltpersoner, til Nordøstgrønland.

Nanok har faste sommerbaser på Ella Ø (Tolvmandsbarakken), hvor Nanok har en arealtildeling og Daneborg (Sandodden).

Nanoks arbejde finansieres af Aage V. Jensens Fonde. I 2016 kunne Nanok fejre sit 25 års julilæum og modtog i den anledning denne flotte hilsen fra Aage V. Jensens Fonde.

Blandt sine mange gode samarbejdspartnere tæller Nanok bl.a. Norlandair, Arktisk Kommando (AKO), Air Greenland, Arctic Research Centre (ARC), Arctic Science Partnership (ASP), Grønlands Selvstyre, Grønlands Nationalmuseum & Arkiv, Grønlands Naturinstitut, Royal Arctic Line (RAL), Slædepatruljen Sirius, Forsvarets Vagt Mestersvig, og Stations- og Patruljetjenesten Grønland (SPG). Kompagniet støttes desuden af en lang række private bidragydere.

Nanok har siden 1991 renoveret og vedligeholdt ca. 50 kulturhistoriske bygninger og har for denne indsats ved mange lejligheder modtaget støtte og anerkendelse, bl.a. fra Grønlands Hjemmestyre/Selvstyre samt Grønlands Nationalmuseum & Arkiv. Se fx Landsstyrets støtteerklæring 1997, Hjemmestyrets bevilling 1997, Emil Rosing mindeord for Mogens Graae 1999, Grønlands Nationalmuseums støtteerklæring 2005, Hjemmestyrets hensigtserklæring 2006, Grønlands Klimacenters støtteerklæring 2010, Grønlands Nationalmuseums samarbejdserklæring 2010

Nanok har i årene 2003-07, på opfordring af Grønlands Hjemmestyre, gennemført en systematisk nyregistrering af samtlige mere end 300 kulturhistoriske bygninger i Nordøstgrønland. Registreringerne er vederlagsfrit stillet til rådighed for Grønlands Nationalmuseum & Arkiv i Nuuk. Et meget omfattende materiale fra registreringen, herunder fotos og GPS-positioner, er nu publiceret i bogen "Nordøstgrønland 1908-60. Fangstmandsperioden - og dens spor i dag".

Hytternes status

Den nuværende vedligeholdelsesstatus for de gamle hytter kan ses i disse Statuskort Nord (2018) og Statuskort Syd (2018). Lokaliteter markeret med rødt eller gult kan forventes at være i brugbar stand. Øvrige lokaliteter markeret med grønt eller uden markering (sort) kan derimod ikke forventes at være anvendelige.

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv (NKA) for bygningsarbejder på Nationalparkens hytter:

Kontakt Nanok

Hvis du ønsker at kontakte Nanok eller har spørgsmål vedrørende de gamle hytter i Nordøstgrønland er du velkommen til at sende os en e-mail.