Dansk-svensk kajakekspedition Nordøstgrønland 1989

 

DSK89
Klar til afrejse fra Daneborg.
Fra venstre: Olaf Malver, Claus Birkbøll, Peter Schmidt Mikkelsen og Magnus Elander.

Det hele startede tilbage i 1987 under planlægningen af en tur til Nordøstgrønland. Turen skulle foregå i sommeren 1989, og vi var fire venner bag ideen - en kajakrejse fra Daneborg til Mestersvig.

Området, vi skulle besøge, kendte jeg udmærket fra min tid ved Slædepatruljen Sirius i årene 1977-79. Jeg glædede mig til gensynet, og da en ferie i Nordøstgrønland ikke var nogen hverdagsbegivenhed, forsøgte jeg efter bedste evne at forberede mig på oplevelsen.

Ruten
Kajakruten fra Daneborg til Mestersvig.
Distance: 713 km tilbagelagt på 30 dage.

 

Naturen ville tale for sig selv. Den havde betaget mig, siden jeg første gang oplevede Nordøstgrønland. Øde og storslået, men også uforudsigelig, hvad vejrforholdene angår. Årene ved slædepatruljen havde lært mig kun at tage én dag ad gangen.

Hvad ville vi ellers møde på vejen? Intet, undtagen nogle småhytter. Dem kendte jeg også godt. De havde ofte givet mig ly under en snestorm. Bortset fra nogle stensætninger, som inuitter havde efterladt i fordums tid, ville vi kun træffe disse hytter. De var det eneste, der vidnede om andre menneskers aktiviteter; men hvem havde bygget dem? Hvornår og hvorfor? Jeg kendte nok lidt af historien, men ønskede at vide mere.

Undersøgelsen startede i min bogreol, i bøgerne om Nordøstgrønland. Her fandt jeg en del af historien, i brudstykker ganske vist. De fleste hytter var bygget af norske og danske fangstmænd, enkelte var oprettet i videnskabeligt øjemed, nogle var fra 2. verdenskrig, og andre var udflugtshytter bygget af folk fra kystens vejrstationer. Næsten alle skrev noget om hytterne, der ofte havde markeret et naturligt mål for en god dagsrejse og en spartansk, men tryg ramme for natten. Denne første undersøgelse kunne sættes sammen til en simpel rejsefolder, der dog viste sig anvendelig på kajakturen.

Rejsen i 1989, som gik under betegnelsen "Dansk-svensk kajakekspedition 1989", gav inspiration til at fortsætte undersøgelserne, og tanken om at samle resultaterne til en bog spirede også frem. De trykte kilder havde kun givet svar på nogle af spørgsmålene, og ofte var svarene usikre. Vejen gik nu til arkiverne i Norge og Danmark. Her ligger et stort materiale: fangstmænds dagbøger, rejserapporter, fotos etc.

Nu begyndte også menneskene at træde frem af anonymiteten. Hytterne bestod trods alt kun af uhøvlede brædder og tagpap. Det var de mennesker, som havde bygget og brugt dem, der gav hytterne identitet. Hvor var de nu, og ville det stadig være muligt at finde dem?

Ved Myggbukta
En hviledag ved Myggbukta. Fra venstre: Magnus, Peter, Olaf og Claus.

Et par navne og adresser dannede udgangspunktet, og snart havde navnene gennem et brev eller i telefonen - det var jo i tiden før e-mails og internet - forvandlet sig til lyslevende mennesker, der kunne fortælle om ting, som bøgerne og arkiverne aldrig kunne give svar på. Jeg blev mødt med en overvældende imødekommenhed, og takket være ønsket om at hjælpe mig videre, bredte forbindelsesnettet sig som ringe i vandet. Nye navne dukkede op, undertiden blot navnet på en by eller en egn, men dog et spor. At landet deroppe for de fleste var noget helt specielt, fremgik af den næsten enslydende replik: "Nordøstgrønland? – Ja, der tilbragte jeg den bedste tid af min tilværelse …"

Mord Teufelschloss
På vej i kajak gennem Kejser Franz Joseph Fjord. I baggrunden Teufelsschloss fjeldet

Sidenhen fulgte rejser i Norge og Danmark med mangen en hyggelig snak om svundne tider i Nordøstgrønland. Det blev en tidskrævende, men interessant proces, og jeg fik forbindelse med mange af de mennesker, denne bog også handler om: Folkene, som byggede hytterne i Nordøstgrønland.

I 1990 tog ideen om at publicere materialet fast form, og i 1992 begyndte arbejdet med manuskriptet. Kildematerialet voksede fortsat, og det blev klart, at der af hensyn til omfanget måtte sættes grænser. Da hytterne for langt størsteparten blev bygget i forbindelse med norsk og dansk fangstvirksomhed, blev denne bogens centrale tema; men da fangsten i høj grad stod i forbindelse med andre aktiviteter - udforskning, administration og hjemlige begivenheder - blev disse også omtalt.

Ankomst MVG
Ankomst til Mestersvig. 26. august 1989.
Fra venstre: Olaf, Peter, Magnus og Claus.